AG平台网址注册培训楼运营电器采购项目2021年42日进行了竞争性磋商,现将评审结果公告如下:

中标单位:陕西岁隆物联科技有限公司

公示时间:2021年42-5

公示期间,校长办公室受理有单位公章和个人真实署名、反映真实情况的书面投诉。

系 人:老师

联系电话:83695609

 

 

                               AG平台网址注册继续教育学院

                            2021年42日